Mars - 19 - E Hënë

Ai u tha atyre: «Po ju, kush thoni se jam unë?» Dhe Simon Pjetri duke u përgjigjur tha: «Ti je Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë.»
Mateu 16,15-16

Krishterimi do të thotë të njohësh e të duash Krishtin

Sekreti i besimit të krishterë, i cili e bën atë të gjallë, të gëzueshëm e të efektshëm, ka për the­mel një Person, jo një dogmë. Ky Person është Biri i Perëndisë së gjallë. Kjo e dallon krishte­rimin nga fetë, sektet dhe filozofitë e tjera të panumërta pas së cilave jepen njerëzit.

Besimi i krishterë predikon jo vetëm liri, por edhe Çliruesin. Ai flet për shpëtimin, por madje më shumë për Shpëtimtarin. Ekziston një dallim i madh midis bindjes ndaj një libri pak a shumë të plotë rregullash dhe strehimit në Personin, dashurinë e të cilit e kemi përjetuar, ose midis pranimit të një sistemi dhe kthimit te një Person.

Pasuritë që gëzojnë të krishterët, përqendrohen te Vetë Krishti. Ai banoi këtu poshtë si Zoti i gjallë për një brez. Pasi vdiq, u ringjall dhe tani jeton përgjithmonë dhe është i pranishëm këtu në Frymë.

Kështu, Ai që ne e gjejmë gjithmonë të pra­nishëm dhe të gjallë në ungjijtë, është me çdo besimtar çdo çast të jetës së tij. Fjalët e fundit të Zotit drejtuar dishepujve ishin këto: «Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës» (Mateu 28,20). Këtë premtim Ai e ka mbajtur me besnikëri.