Tetor - 21 - E Shtunë

Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatërruar; por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk. Unë jam bariu i mirë.
Gjoni 10:10-11

Jezusi dhe sektet

Sot jetojmë në një kohë në të cilën sektet po bëjnë dëme të rënda, shpesh nën çadrën e krishterimit me Biblën në dorë. Disa njerëz duan të dinë nëse Jezu Krishti ishte Vetë themeluesi i një sekti. Prandaj është e nevojshme të sjellim ndër mend disa prej mësimeve të Tij.

Zoti Jezus i kundërshtoi kategorikisht sektet e kohës së Tij.

Ai na paralajmëroi ndaj të gjithë atyre që do të vinin në Emrin e Tij, sikur të ishin Krishti.

Ai nuk na mësoi kurrë t’i bindemi një mësuesi hinduist.

Ai nguli këmbë në përgjegjësinë personale të secilit para Perëndisë, të cilën nuk mund ta fshijë asnjë grup.

Ai nuk propagandoi kurrë vetëvrasjen, qoft ë individuale apo kolektive.

Ai i dënoi rëndë marrëdhëniet seksuale jashtë martesës, duke ngulur këmbë në besnikërinë martesore.

Dishepujt e Tij predikuan se rritja e fëmijëve është përgjegjësia e prindërve të tyre, jo e një grupi apo organizate.

Kur e pyetën gjykatësit, Jezusi u përgjigj: «Unë i kam folur haptas botës ... dhe s’kam thënë asgjë në fshehtësi» (Gjoni 18,20). Mësimet e Jezu Krishtit dhe ato ç’ka thotë në lidhje me Perëndinë, të cilin e ka shfaqur, jepen në Bibël, libër që njihet kudo. Ajo na tregon se Ai fl ijoi Veten për të gjithë besimtarët. Lexoje Biblën dhe besoje!