Gusht - 21 - E Hënë

Ishte një qytet i vogël me pak njerëz brenda; një mbret i madh doli kundra, e rrethoi dhe ndërtoi bastione të mëdha. Por gjendej në të një njeri i varfër dhe i urtë, i cili me diturinë e tij e shpëtoi qytetin. Megjithatë, asnjeri nuk u kujtua për këtë njeri të varfër.
Predikuesi 9:14-15

Kjo ndodhi mund të quhej lehtë: «Mosmirënjohja është shpër blimi i botës». Mund të shtohej se njerëzit harrojnë shpejt dhe vazhdojnë në punët e tyre. Por çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Th jesht këtë: qyteti përfaqëson shpirtin e njeriut, i vetmuar dhe i pambrojtur. Mbreti i madh mund të krahasohet me Satanin, i cili është i gatshëm të mposhtë dhe të shkatërrojë. Ne jemi të gjithë në këtë situatë. Ah, sikur të mos e harronim këtë! Banorët e qytetit ishin të vetëdijshëm për rrezikun, por nuk panë ndonjë mundësi për shpëtim.

Por ishte një burrë i vetëm e i urtë. Pa u vënë re nga bash këqytetarët e tij, ai diti si ta çlironte qytetin. Dhe kjo nuk ishte kurrsesi një rast i pashoq. Ajo që njerëzit e quajnë të parëndësishme dhe e përbuzin, shpesh del se është e rëndësishme për Perëndinë. Jezu Krishtin, Birin e Perëndisë, e nënvlerësuan njerë zit. Megji thatë, për besimtarin Ai është «dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim» (1 Korintasve 1,30). Ai u bë i varfër për ne, në mënyrë që ne të mund të bëheshim të pasur. Atë ende nuk e vënë re edhe sot. Shumica e njerëzve në kohën e sotme tregojnë pak ose aspak interesim për Të. Shpesh e harrojnë edhe të krishterët.

Mesazhi këtu është ky: shfrytëzoje ofertën për shpëtim që Ai të bën, duke u kthyer tek Ai me një rrëfi m të fajit tënd dhe duke e thirrur Atë Shpëtimtar! Pastaj falënderoje që të shpëtoi, dhe mos i harro kurrë të mirat e Tij!