Prill - 24 - E Mërkurë

Por Naamani u zemërua dhe iku, duke thënë: Ja, unë mendoja: «Ai ka për të dalë me siguri përballë meje, do të ndalet, do të përmendë emrin e Zotit, Perëndisë së tij, do të lëvizë dorën mbi pjesët e sëmura dhe do të më shë-rojë nga lebra.»
2 Mbretërve 5,11

Ky pohim na tregon se Naamani u zhgënjye nga përgjigjja që kishte marrë nga profet Eliseu. Ç’kishte ndodhur? Ai kishte ardhur nga Siria si lebroz në kërkim të shërimit nga Eliseu, profeti i Izraelit. Por Eliseu nuk doli për ta takuar gjeneralin personalisht; ai vetëm sa i dërgoi këtë lajm: «Shko të lahesh shtatë herë në Jordan dhe ... do të jesh i pastër.» Kur shërbëtorët filluan ta nxitnin, Naamani u besoi fjalëve të profetit, iu bind atij dhe u shërua.

Është e mundur që ti të jesh zhgënjyer si pasojë e mesazhit të gëzuar që jep Biri i përbuzur i Perëndisë, Jezusi i Nazaretit. Kishe shpresuar se do ta gjeje rrugën e jetës me përpjekjet e tua, të cilat i respektonin të njohurit e tu; por duke lexuar Biblën zbulove se Perëndia nuk do t’i pranojë ato, por shpëton mëkatarët e humbur vetëm në bazë të besimit të tyre tek Jezu Krishti (shih Romakëve 8,1-3).

Mjerisht theksi vihet gjithmonë e më shumë tek aktivitetet që tërheqin vëmendjen, qoftë edhe ndër të krishterët. Në të njëjtën kohë, shumë veta, ashtu si Naamani, kërkojnë profetin që do t’i çlirojë nga veset e tyre në mënyrë të mreku­llueshme. Por rruga që ka përcaktuar Perëndia te Fjala e Tij, përfshin përuljen e zemrës, pasi Ai dëshiron të arrijë njëherazi zemrën dhe ndër­gjegjen.

A je i gatshëm të përulesh përpara Atij, duke be­suar tek Ai, apo u beson ndjenjave a frymë­zimeve fetare mistike që të bëjnë të ndihesh mirë?