Shkurt - 19 - E Martë

Jezusi (i)u përgjigj (djallit) duke thënë: “Është shkruar: «Njeriu nuk do të rrojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë të Perëndisë.»”
Luka 4,4

Ndoshta shumica e njerëzve sot dyshojnë nëse djalli ekziston me të vërtetë. Nga ana tjetër, Shkrimi i Shenjtë nuk lë vend për asnjë lloj dyshi­mi. Madje mësojmë se Jezu Krishti iu nënshtrua një lloj sprove nga ai person misterioz e vërtet i lig. Satani u lejua t’i drejtohej Atij, siç kishte bërë me Jobin, besimtarin nga Dhiata e Vjetër, para shumë shekujsh. Por këtu nuk bëhej fjalë për faktin nëse Krishti do ta kalonte apo nuk do ta kalonte sprovën: djalli ishte mjeti përmes së cilit u shfaq gjithë përsosuria e Jezu Krishtit, Birit të Perëndisë.

Zoti nuk hëngri asgjë për dyzet ditë; kështu që kuptohej se kishte shumë uri. Kjo ishte pika që Satani deshi të shfrytëzonte në fillim. Ai tha: «Nëse je Biri i Perëndisë, – dhe kjo ishte pikë­risht thumbi për djallin, – i thuaj këtij guri të bë­het bukë.» Krishti ishte vërtet Biri i Perëndisë së përjetshëm. Për këtë arsye Ai nuk do ta kishte pasur aspak të vështirë për ta kthyer në ushqim një material të pajetë e të patretshëm. Si Krijuesi dhe Mbajtësi i të gjitha gjërave, Ai e ka kryer këtë mrekulli në natyrë në mënyrë të panumërt.

Zoti nuk pa ndonjë arsye për t’ia dëshmuar Sa­tanit hyjninë e Tij. Ai ishte bërë Njeri vullne­tarisht; me përjashtim të natyrës sonë mëkatare, Ai ishte si ti dhe unë, dhe si Njeri, Ai nuk do ta kthente fuqinë e Tij krijuese në favor tëTij. Në vend të kësaj, Ai tha fjalët e vargut të sotëm te Luka 4,4, i cili buron nga Dhiata e Vjetër: «...Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por rron me çdo fjalë që del nga goja e Zotit» (Ligji i Përtërirë 8,3). Kjo vlen ende edhe për ne sot, dhe do të bënim mirë po t’i kushtonim vëmendje. Lexoje këtë edhe një herë!