Dhjetor - 14 - E Enjte

Ç’përfi tim ka njeriu nëse fi ton gjithë botën dhe pastaj humb shpirtin e vet? Ose çfarë do të japë njeriu si shkëmbim të shpirtit të vet?
Mateu 16:26

Nën titullin «Gjërmim i shtrenjtë pas dollarëve », një gazetë njoft onte se një polak 29-vjeçar kishte lënë gjithë dokumentet e udhëtimit dhe 1000 dollarë në një kuti telefonike para se të largohej me makinë. Duke e pasur dalluar gabimin, ishte kthyer menjëherë dhe kishte fi lluar të udhëtonte në drejtim të gabuar në një rrugë me dy korsi njëudhëshe, duke shkaktuar përplasje ballore me dy makina që shkonin në drejtim të tij. Aksidenti përfundoi në një lëndim serioz për polakun dhe bashkudhëtarin e tij, si dhe në fl akjen tej të dy makinave. Pothuajse nuk do përmendur se edhe të hollat e harruara në kutinë telefonike ishin zhdukur.

Mund ta përfytyrojmë panikun e polakut dhe të themi se vep roi pa u menduar. Kush do ta ndëshkonte atë mjeran, edhe sikur çështja të duhej të zgjidhej në gjyq? Prapëseprapë, kjo ndodhi tragjike ilustron të vërtetën e vargut të sotëm nga Bibla. Nga njëra anë, 1000 dollarë; nga ana tjetër, rreziku i një aksidenti vdekje prurës; dhe u dëshmua se kjo nuk ia vlente.

Kur është fj ala për shpirtin e njeriut, rreziku i humbjes nuk mund të peshohet me të holla. Siguria absolute për shpirtin tonë, d.m.th. për të ardhmen tonë në përjetësi kur të ndahemi nga kjo tokë, mund të merret veç nga Jezu Krishti. Ai pagoi çmimin për shpëtimin e shpirtit tonë. Ai derdhi gjakun e Tij, duke dhënë jetën e Vet për njerëzimin, në mënyrë që ne të mund të bëhemi pronë e Tij dhe të gëzojmë përbashkësi me Perëndinë. Vlerat tokësore, qofshin të holla apo pasuri, nuk kanë kuptim në lidhje me këtë çështje.