ožujak - 19 - ponedjeljak

Stoga i molimo uvijek za vas da vas Bog smatra dostojnima toga poziva i ispuni svako zadovoljenje svoje dobrote i djelo vjere u snazi.
2. Solunjanima 1,11

Kako je dobro što možemo moliti jedan za drugoga! Štoviše, to ne samo da je dobro, nego je i nužno!

Pavao, Silvan i Timotej imali su dva razloga za svoje molitve u korist vjernika u Solunu. Ponajprije je bilo to da ih Bog smatra dostojnim poziva. To se ne odnosi na pitanje njihove ili naše budućnosti u Očevu domu, jer nam je ona darovana isključivo po Božjoj milosti. To što su oni smatrani dostojnim poziva odnosi se na nagradu za njihovu strpljivost i vjernost u progonima i nevoljama (red. 4).

Bog će vjernost Gospodinu nagraditi tada kada se On dođe javno očitovati s neba, i mi s Njim (red. 7). On će utvrditi svoju vladavinu u pravednosti, osobno će uzeti žezlo te će odane učenike koji su ga slijedili u doba Njegove odbačenosti pozvati riječima: "U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti: uđi u radost gospodara svojega" (Matej 25,21).

Drugi razlog Gospodinovih slugu za molitvu bilo je to da Bog "ispuni svako zadovoljenje svoje dobrote i djelo vjere u snazi". Naš Bog je dobar i voli iskazivati svoju dobrotu. On se raduje kada mi priznajemo i molimo za "zadovoljenje njegove dobrote". On će tada "djelo vjere ispuniti u snazi". Njegova vlastita snaga djelovat će u i po nama.

Ovo bismo se trebali moliti jedan za drugoga: da budemo vjerni, zato što je naš Bog vjeran.