svibanj - 20 - ponedjeljak

Vjerom je Mojsije, kad je odrastao, odbio da ga se naziva sinom faraonove kćeri.
Hebrejima 11,24

Što je Mojsije odbio

Mojsije je bio usvojeni sin faraonove kćeri (Izlazak 2,10). Po običaju staleža kojemu je pripadao, bio je “poučen u svoj mudrosti Egipćana” (Djela 7,22). Imao je dovoljno prigoda da na faraonovu dvoru riječju i djelom dokaže svoju veliku nadarenost. Pred njim je bila sjajna budućnost. Zašto je se odrekao?

Današnji biblijski redak govori da je uzrok tome bila vjera. Nije moguće utvrditi kada je u njemu počela djelovati ta vjera ili koja je on shvaćanja imao o njoj. U svakom slučaju, Mojsije je četrdeset godina promatrao život na kraljevu dvoru. Znao je da su potlačeni Hebreji njegova braća. To je bilo opće poznato, jer je faraonova kći, kad ga je našla u Nilu, rekla: “To je jedno od hebrejske djece.” Kad je došao trenutak koji je Bog odredio, Mojsije je jasno uvidio da ne može istodobno biti ugledan član kraljeve obitelji i pripadnik Božjeg naroda. Trebao je reći “Ne!” upletenosti sa svijetom.

To je pokazatelj za nas vjernike. Mi ne možemo potpuno izbjeći povezanost s ljudima ovog svijeta, jer bismo inače “trebali izići iz svijeta”, kao što je apostol Pavao napisao u 1. Korinćanima 5,10. No moglo bi biti da naša upletenost ne ostane na tome, nego nas odvede do sličnih ciljeva koje ima svijet te zapriječi Gospodinovu nakanu za nas. To bi moglo značiti i da više nismo slobodni vršiti Njegovu volju. Tu slobodu uspjet ćemo povratiti samo ako imamo pravu vjeru.

(zaključak u petak)