March - 19 - Monday

Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře.

Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce.


Matouš 9,36; Jan 10,11

Stádo bez pastýře

Možná že se vám už někdy stalo to, co mně, že jste se za zatáčkou horské cesty náhle octli před stádem volně pobíhajících ovcí. Ihned vzniká velký nepořádek. Některé ovce se vrhají na jednu stranu, jiné na druhou, další běží vyděšeně pořád dál. Jinak tomu je, když má stádo svého pastýře.  

Stádo bez pastýře je skutečně ve zlé situaci. Je bez vedení, bezradné a bez ochrany před nebezpečím. Když Pán Ježíš viděl zástupy, byl dojat, protože byly jako stádo bez pastýře, neschopné řídit svůj vztah k Bohu a bez ochrany proti zlu. Ve světě je mnoho myslitelů, ale kdo z nich umí ukázat pravou cestu? A tak je mnoho lidí bez vůdce k Bohu a jsou vydáni na pospas propagandě a lži.  

Ježíš je Dobrý pastýř, který se zajímá o každého a zve ho, aby přišel k Němu. Někdo ale řekne: Jak to mám udělat, abych přišel k Ježíši? Odpověď zní: Povězte Mu prostě v upřímné modlitbě vše, co vás trápí. Mluvte s Ním otevřeně. Nezastírejte své chyby, nesnažte se vylepšovat svou situaci. A potom poslouchejte, čemu učí v evangeliu.  

Věřte poslání, které obdržel od Boha, aby se stal vaším Spasitelem.  

Bude naslouchat vaší modlitbě a ukáže vám svoji lásku, poněvadž je ten Dobrý pastýř, který dal za ovce svůj život. Musíme to přijmout vírou.