February - 20 - Wednesday

Ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli; běží, a neunaví se, chodí, a neochabnou.
Putují stále silní.

Izajáš 40,31; Žalm 84,8

Obnovovaná energie (Přečtěte si 2. Mojžíšovu 16,13-35)

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti.“ (2. Timoteovi 3,16) Způsob, jakým Hospodin živil izraelský národ na poušti, je příkladem těchto obrazů, které Bůh užívá pro naše naučení.

Na začátku dne posílal z nebe mannu, úplný pokrm, který dával sílu pro celý den. Dříve než ji slunce rozpustilo, musel jí každý nabírat tolik, kolik potřeboval pro spotřebu své rodiny. Udělejme si obdobně každé ráno čas na čtení části Božího slova, abychom vždy znovu viděli vlastnosti Krista, Jeho oddaného života. To bude pro nás užitečné v našich vztazích k těm, kteří jsou kolem nás. Udělejme to dříve, než zaměstnání dne se zmocní našeho času a naší pozornosti.

Nemůžeme si dělat zásoby pro zítřek, neboť manna se neuchovávala. Je nezbytný každodenní styk s Bohem. Nejedná se o hromadění znalostí, ale o to, abychom den za dnem nalézali sílu, kterou nám Bůh chce dát. Po dobu čtyřiceti let, po kterou trvala cesta pouští, manna nikdy nechyběla. Buďme si jisti, že až do našeho příchodu do cíle bude Bůh věrný. Při našem obrácení nám nedal zásobu energie pro náš celý život, ale ta je k naší dispozici ustavičně. Zvykněme si den za dnem nacházet u toho nevyčerpatelného zdroje Jeho lásky obnovovanou energii, kterou potřebujeme.