April - 24 - Wednesday

Kristus sám nesl naše hříchy na svém těle na dřevě.
1. Petrův 2,24 – přel.

V našem biblickém verši jde o Ježíše Krista a Jeho smrt na kříži. Tam On jako Zástupce nesl Boží soud za hříchy těch, kteří se k Němu obrátí a vírou Ho přijmou jako svého Zachránce.

Vystupovat jako zástupce za viny druhých lidí – to se v tomto světě vyskytuje jen zřídka. A tak v to lidé už nevěří, ani tehdy ne, když se mluví o tom jednom velkém Zástupci, který zemřel za provinilé lidi.

Mnozí se považují za příliš pokrokové, než aby věřili v tuto „staromódní myšlenku“ zastupování. Někteří se dokonce posmívají „všemu tomu povídání o oběti a o vylití krve“, o kterém mluví Bible!

Ale ten, kdo zde zemře bez odpuštění svých hříchů, bude jednou před Božím trůnem obžalován svým vlastním svědomím. Při vynesení rozsudku svatým Bohem bude muset říci: „Byl to naprostý sebeklam, odmítnout záchranu skrze Ježíše Krista. Musím svůj osud připsat sám sobě.“

Raději včas mysleme na to, že před Bohem žádný sám od sebe neobstojí. Kolik toho tam vyjde na světlo, co nikdo jiný nevěděl a co člověk snad sám dlouho zatajoval!

Lidé v nějaké zoufalé situaci hledají „obětního beránka“, na kterého by všechno mohli svalit. Před věčným Bohem ale nás může kvůli našim pochybením a vině zastoupit jen Jeden: Ježíš Kristus, Boží Beránek. Proto Ho musíme přijmout do svého života jako Zachránce a Pána!