august - 21 - luni

Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos …
Ioan 17.3

Trei mari deosebiri

Un coleg de muncă m-a întrebat: „Prin ce se deosebește creștinismul de alte religii?“. Ca prim răspuns i-am spus: „Creștinismul nu este o religie, ci o relație cu o Persoană, cu Isus Hristos“. Apoi i-am enumerat încă trei mari deosebiri:
1. Întemeietorii religiilor se prezintă ca și îndrumători spre un dumnezeu, pe care ei înșiși îl caută. În schimb, Isus Hristos Se prezintă ca Acela „care a coborât din cer“. El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică.
2. Religiile nu oferă nicio siguranță cu privire la iertarea păcatelor sau la viața după moarte. Dar despre Isus Hristos citim: „Cel ce vine din cer este mai presus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit“. Cuvintele Sale sunt sigure și adevărate. Milioane de creștini au experimentat veridicitatea cuvintelor Sale.
3. Religiile pun accentul pe străduințele omului, care trebuie să încerce să devină mai bun și să asculte de regulile prescrise, deși nu va reuși niciodată acest lucru. Exprimat într-un cuvânt: el ar trebui să-și câștige mântuirea. Isus dă gratuit mântuirea și iertarea. El Însuși a plătit prețul pentru aceasta, murind la cruce pentru păcatele noastre. El oferă viața veșnică tuturor celor ce cred în El și îi face copii ai lui Dumnezeu. El ne descoperă pe Dumnezeu ca Tată, care ne iubește și care îngrijește de copiii Săi.