aprilie - 23 - duminică

Ei [prorocii] cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos … când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate … pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia … în care chiar îngerii doresc să privească.
1 Petru 1.11-12

Uimirea îngerilor

În cer, îngerii exclamă plini de admirație slava lui Dumnezeu și își acoperă fețele în timp ce mărturisesc despre slava Sa. Dar când Fiul lui Dumnezeu a devenit Om și a trecut pe acest pământ, atunci El a fost obiectul întregii lor admirații. Îi găsim pe îngeri în viața Domnului Isus tocmai în orele de adâncă înjosire: în Betleem, în Ghetsimani și la mormânt. În Betleem, ei au vestit mărimea Aceluia care în ochii oamenilor era doar un copilaș înfășat în scutece în iesle. În Ghetsimani Îl vedem pe Domnul ca Om adevărat pe genunchi, cum Se roagă cu lacrimi și cum aduce cu strigăt tare necazul lui adânc înaintea lui Dumnezeu, în timp ce sudoarea curge de pe fruntea Lui ca picături mari de sânge: Atunci vine un înger din cer pentru a-L întări. Și la mormânt sunt îngerii prezenți – acolo unde a fost pus trupul Domnului. „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.“