mai - 27 - duminică

„În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, …s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu naţiunile şi cu popoarele lui Israel.“
Faptele Apostolilor 4.27

Unirea în împotrivire

Cercetând cu atenţie Biblia găsim tabloul unei coaliţii formate din popoarele lumii care se împotrivesc lui Dumnezeu şi Fiului Său. Conducătorul acestei uniri în împotrivire faţă de Dumnezeu şi Domnul Isus Hristos este vechiul vrăjmaş: diavolul. Există un duh al răutăţii, al fărădelegii care se împotriveşte lui Dumnezeu, un spirit, în care oamenii fac tot ce voiesc fără să ţină seama de voinţa supremă a Dumnezeirii. În toată lumea vedem naţiuni răzvrătite împotriva lui Dumnezeu şi a planului Său de salvare a omenirii din păcat şi moarte. Tot mai mult sunt date la o parte valorile biblice, valorile morale. Există o adevărată unire în lupta împotrivirii faţă de Mântuitorul şi lucrarea Sa. Când Domnul Isus Hristos va veni în glorie, va nimici naţiunile şi pe cei care s-au ridicat împotriva Lui. Judecata lui Dumnezeu  este  pregătită  pentru  toţi  împotrivitorii  lui Hristos. Chemarea noastră este să observăm, de pe acum, această mare împotrivire faţă de Fiul lui Dumnezeu şi să luăm poziţia corectă, cerută de Scriptură. Mântuitorul merită toată ascultarea noastră. El a suportat marea împotrivire; El a purtat păcatele noastre la crucea de pe Golgota; El a adus o mare mântuire tuturor care o primesc; El a biruit păcatul, moartea şi pe cel ce are puterea morţii – diavolul. Să ne supunem, în ascultare, Domnului Isus, care ne-a iubit atât de mult, încât Şi-a dat viaţa pe cruce pentru mântuirea noastră!