mai - 25 - joi

Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji … și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat!
Daniel 3.18

Dragostea celor trei

Vorbind despre dragoste, apostolul inspirat de Duhul Sfânt a scris: „Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea“ (1 Corinteni 13.13). Dragostea înseamnă conformitate cu natura lui Dumnezeu, expresia vie a ceea ce este El, manifestarea faptului că am fost făcuți părtași firii Sale; înseamnă a acționa și a simți ca El. Doar comuniunea cu Dumnezeu Însuși este cea care susține dragostea în toate dificultățile pe care le are de învins în drumul ei. Dragostea este întotdeauna ea însăși și tot ceea ce ea face și înfățișează, este doar dragoste. Ea umple gândurile. Așa a fost cu cei trei tineri aflați în fața amenințării cu moartea în cuptorul încins de șapte ori mai tare. De la credința că Dumnezeu poate să-i salveze, ei au trecut la nădejdea că vor fi scoși din mâna împăratului. Însă nu s-au oprit aici. Chiar dacă nu vor fi salvați, ei erau hotărâți să rămână de partea Aceluia în care și-au pus încrederea. Să admirăm această dragoste față de Dumnezeu a celor trei tineri și să ne lăsăm încurajați de exemplele biblice. De câte ori dragostea oamenilor față de Dumnezeu este numai pe buze și cât de puțin domnește ea în inimile lor! Să veghem, ca să nu fim numai creștini cu numele! Dumnezeu dorește realitatea vieții de credință.