decembrie - 11 - marţi

„ ...Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.“
Luca 11.9

Despre rugăciune

Rugăciunea este o vorbire cu Dumnezeu. Este surprinzător că noi, nişte oameni nesemnificativi pe micuţa planetă Pământ, putem vorbi cu Dumnezeul cel atotputernic! Rugăciunea este înainte de toate o vorbire a inimii cu Dumnezeu. Aşa cum discuţiile pe care le purtăm între noi şi interlocutorul nostru nu rămân fără efect, tot aşa şi discuţia cu Dumnezeu. Primul şi foarte însemnatul efect este că rugăciunea ne schimbă.

Despre ce se poate vorbi prin rugăciune cu Dumnezeu? Putem să-i spunem totul liber şi deschis. El nu ne pune nicio interdicţie. Nu există teme pe care să nu le putem aminti înaintea Lui. Atât de bun este Dumnezeu!

Şi cum stau lucrurile cu ascultarea rugăciunilor noastre? Vorbirea noastră cu Dumnezeu constă din rugăminţi şi dorinţe. Noi dorim să primim ceva de la El; dorim ca El să schimbe viaţa noastră şi a altora înspre bine. Aici trebuie să fim pregătiţi să primim răspunsuri foarte diferite.

Indiferent ce răspuns dă Dumnezeu, totdeauna răspunsul îşi are originea în dragostea Lui. Poate este de acord cu ceea ce îi prezentăm noi, se poate chiar să ne dea mai mult

„decât cerem sau gândim noi“. Dar poate să fie şi ca El să spună un Nu, pentru că ceea ce am cerut de la El ne poate fi spre rău nouă sau altora. Dumnezeu ştie ce este bine pentru noi şi El ne vrea numai binele. Câteodată ne ascultă rugăciunea într-un mod cu totul diferit decât ne-am imaginat noi. Dar ceva este sigur: Dumnezeu aude şi mă înţelege. El nu mă trece cu vederea niciodată!