martie - 19 - luni

„Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului...“Efeseni 2.1-2

Exemplul lui Zwingli (1)

În toate timpurile, Dumnezeu a ridicat mărturii ale harului Său. Una dintre aceste mărturii a fost Ulrich Zwingli (14841531). În secolul al XVI-lea, întunericul spiritual era poate mai adânc în Elveţia decât în alte părţi ale Europei. Viaţa materială avea acolo primul loc ca şi în versetul de astăzi. În general, cei care mai erau ataşaţi de studiul Bibliei erau trataţi cu batjocură. Religia nu era altceva decât o adunătură de practici grosolane, mai rele ca în alte părţi. Se practica de asemenea vânzarea indulgenţelor.

În acel timp, greu din punct de vedere spiritual, Dumnezeu a permis să se nască în Elveţia cel mai renumit dintre reformatori,  Ulrich  Zwingli.  Părinţii  lui  Ulrich,  oameni cinstiţi şi cunoscuţi pentru evlavia lor, încântaţi de frumoasele aptitudini ale fiului lor, s-au gândit din timp să-l facă să îmbrăţişeze cariera bisericească. Peste tot s-a distins în discuţiile publice, atât de mult la modă pe atunci; Dumnezeu l-a pregătit pentru luptele oratorice, pe care avea să le aibă mai târziu, în favoarea cauzei Evangheliei. La universitate, Ulrich Zwingli a urmat studiile universitare, unde Thomas Wittembach anunţa elevilor săi aurora unor timpuri noi, în care harul divin va lucra cu putere, când învăţământul religios se va baza numai pe Biblie şi îndeosebi pe scrierile apostolilor. El socotea că sângele vărsat de Domnul Isus pe cruce este singura şi unica răscumpărare din păcate.