Joi, 21 Martie 2019

Și a fost așa: după un timp, Cain a adus un dar Domnului din roadele ogorului. Și Abel a adus și el din cele întâi-născute ale oilor lui și din grăsimea lor.
Geneza 4.3,4

Abel a adus o jertfă care nu l-a costat nimic, ca să spunem așa; însă el a adus-o prin credință, recunoscând că era păcătos, aflat afară din grădină și la distanță de Dumnezeu, precum și faptul că moartea intervenise. El recunoștea în Dumnezeu harul care acoperise goliciunea părinților săi și s-a apropiat de El cu o jertfă ispășitoare, singura care putea îndepărta păcatul și prin care un păcătos se putea apropia de Dumnezeu în virtutea morții altuia. El a oferit-o prin credință, iar Dumnezeu a acceptat-o, așa cum l-a acceptat pe Abel însuși împreună cu ea, dând mărturie despre darurile lui (Evrei 11.4).

Abel a fost acceptat de Dumnezeu potrivit valorii darurilor sale, adică a valorii lui Hristos. Dumnezeu Însuși acoperise goliciunea lui Adam. Abel vine recunoscându-și poziția, precum și necesitatea unei jertfe ispășitoare, singura prin care putea intra în prezența lui Dumnezeu.

Cain, dimpotrivă, s-a prezentat cu rodul trudei sale. Omul, fiindcă este în afara prezenței lui Dumnezeu, trebuie să se apropie de El, pentru a I se închina. Cain recunoaște acest lucru, dar cum? El crede că poate să vină așa cum este. Și de ce nu? În ce privește păcatul, el nu-l ia în calcul. Faptul că Dumnezeu îl izgonise pe om din paradis nu produce nicio schimbare în gândurile lui Cain; el vine înaintea lui Dumnezeu ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Orb și insensibil din punct de vedere moral, el aduce rodul muncii lui, dar care era în sine însuși un semn al blestemului care fusese pronunțat asupra pământului. El nu a recunoscut ceea ce era el însuși, nici ceea ce Dumnezeu era; nici păcatul, nici blestemul ce caracteriza truda lui, ca efect al păcatului. Odată dat afară din paradis, omul a trebuit să se apropie de Dumnezeu, iar Dumnezeu ne spune, în această comoară de principii importante prezentate în cartea Geneza, felul în care acest lucru poate fi făcut.

J. N. Darby