október - 21 - sobota

Chrbtom sa obrátili ku mne, a nie tvárou, hoci som ich ustavične poučoval, oni nepočúvali, neprijali napomenutie. .
Jeremiáš 32:33

Prorok Jeremiáš viackrát hovoril o tom, že Boh posielal svojich prorokov, aby učili ľud a varovali. A zakaždým nasleduje konštatovanie: „...oni nepočúvali.“

Dokážeme porozumieť Božej bolesti, keď videl, ako sa Jeho ľud tvrdošijne vzpiera poslúchať a obrátiť sa k Nemu? S akou veľkou trpezlivosťou a láskou sa stále znovu pokúšal dosiahnuť ich srdce. Koľkých prorokov poslal... Nakoniec poslal svojho jediného milovaného Syna. No aj potom bol výsledok: „... ale nechceli ste.“

O Jeruzaleme musel Pán Ježiš s plačom povedať: „Jeruzalem, Jeruzalem... koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.“ (Matúš 23,37)

Ako často ťa už Pán volal? Ako dlho už ide za tebou? Nepocítil si už viackrát lásku, ktorá ťa hľadala? – Neodmietaj Ho!

Pán musí odpovedať súdom, ak sa niekto uzatvára volajúcemu hlasu milosti. Z miest v prorokovi Jeremiášovi je to jasné. – Boh ešte raz príde, ale už nie, aby hovoril, ale aby konal v súde!

Teraz ešte hovorí. Teraz ešte je čas počuť Jeho volanie a poslúchnuť. – Neváhaj!