august - 21 - pondelok

Ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vytrhuje z budúceho hnevu..
1. Tesalonickým 1:9,10

Na čo zachránení?

Príčiny na obrátenie môžu byť rôzne:

●  Nejedného človeka trápi jeho svedomie. Chcel by sa zbaviť svojej obrovskej viny pred Bohom a ľuďmi. Preto sa pokorne skloní pred živým Bohom a verí evanjeliu.

●  Druhý sa bojí večného trápenia v pekle, ktoré postihne každého, kto zomrie nezmierený s Bohom. Preto sa vierou utieka k Ježišovi Kristovi, Vykupiteľovi.

●  Ďalší si už vo svojom živote sám nevie rady. Potrebuje Pána Ježiša, aby dal do poriadku svoje vzťahy k Bohu a mohol začať nový život.

Tak Boh vedie ľudí, ktorí poznávajú svoje hriechy a Jemu ich vyznávajú z rôznych pohnútok, k záchrane. Ale pre každého, kto sa obrátil, platí rovnaký cieľ.

Žijeme na zemi, aby sme slúžili živému a pravému Bohu. Ako vykúpení už nenasledujeme svoju vlastnú vôľu, ale máme zo srdca chcieť poslúchať Pána. Sme pripravení pre Jeho vec aj pracovať a Boha vo všetkom ctiť.

Zároveň očakávame Syna Božieho z neba. Veríme, že príde, aby nás zobral do nebeskej slávy. Tam budeme večne u Neho doma.

Sme teda zachránení, aby sme teraz žili život k Božej cti a v budúcnosti boli pri Kristovi v nebi.