december - 14 - štvrtok

Anjel Hospodinov šiel ďalej a zastal na úzkom mieste, kde nebolo nijakej cesty na odbočenie napravo alebo naľavo.
4. Mojžišova 22:26

Mladý námorník, ktorý vyznal, že patrí Pánovi Ježišovi, pri svojej prvej plavbe šiel v jednom prístavnom meste na pevninu. Jeho kamaráti ho prehovorili, aby si s nimi večer povyrazil. Sotva vstúpil do zábavného podniku, zrazu počul hlasné volanie: „Mama!“ – Hoci nevedel, odkiaľ volanie prišlo a komu patrilo, jeho svedomie sa ozvalo.

Vedel, že jeho matka sa za neho pravidelne modlí. A myšlienka na ňu spôsobila, že si uvedomil, že po ňom siahajú ruky temnej moci. Bez slova sa obrátil, opustil svojich kamarátov a vrátil sa na palubu lode. Cítil, že jeho Vykupiteľ ho zadržal pred „cestou hriešnikov“. Tento zážitok, tento obrat potom charakterizoval jeho život.

Aj Bileám, ktorému vstúpil do cesty Hospodinov anjel, bol na ceste, ktorá sa nepáčila Bohu. Ale túžba po bohatstve ho zaslepila tak, že nespozoroval, ako Boh stojí proti nemu. Keď nakoniec uvidel anjela s vytaseným mečom v ruke, bol síce pripravený sa obrátiť, ale Boh videl do jeho srdca, ktoré túžilo po mzde veštca. A tak ho nechal ísť po ním zvolenej ceste ďalej. Jeho hodina rozhodnutia prešla  bez toho, aby ju využil. My ľudia sme od prirodzenosti svojvoľní. Pretože všetko vyzerá tak jednoducho, často si ani neuvedomujeme, že základom nášho konania je zlá ponuka a chybné rozhodnutie. Až keď nám Boh pomocou ľudí či okolností zahatá cestu, dotknutí zisťujeme, že na svojej ceste Ho máme proti sebe. Šťastný je ten, kto sa v takejto situácii zastaví a obráti!