marec - 19 - pondelok

Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú
pastiera.
Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce.


Matúš 9:36; Ján 10:11

Stádo bez pastiera

 

Možno sa vám už niekedy stalo to čo mne, že ste sa za zákrutou na horskej ceste zrazu ocitli pred stádom voľne pobiehajúcich oviec. Ihneď vzniká veľký chaos. Niektoré ovce sa vrhajú na jednu stranu, iné na druhú, ďalšie vystrašené utekajú stále dopredu. Inak je to, keď stádo má svojho pastiera.

Stádo bez pastiera je skutočne v zlej situácii. Je bez vedenia, bezradné a bez ochrany pred nebezpečenstvom. Keď Pán Ježiš videl zástupy, bol dojatý, pretože boli ako stádo bez pastiera, neschopné riadiť svoj vzťah k Bohu a bez ochrany voči zlu. Vo svete je mnoho mysliteľov, ale kto z nich vie ukázať pravú cestu? A tak je mnoho ľudí bez vodcu k Bohu a tí sú vydaní napospas propagande a lži.

Ježiš je Dobrý pastier, ktorý sa zaujíma o každého a pozýva ho, aby prišiel k Nemu. Niekto ale povie: – Ako to mám urobiť, aby som prišiel k Ježišovi? Odpoveď je: – Jednoducho Mu v úprimnej modlitbe povedz všetko, čo ťa trápi. Hovor s Ním otvorene. Nezastieraj svoje chyby, neusiluj sa zlepšovať svoju situáciu. A potom počúvaj, čo učí v evanjeliu. Ver poslaniu, ktoré dostal od Boha, aby sa stal tvojím Spasiteľom. Bude počúvať tvoju modlitbu a ukáže ti svoju lásku, pretože On je ten Dobrý pastier, ktorý dal svoj život za ovce. Prijať to musíš vierou.