apríl - 24 - streda

Kristus sám niesol naše hriechy na svojom tele na dreve.
1. Petra 2:24-prel.

V našom biblickom verši ide o Ježiša Krista a Jeho smrť na kríži. Tam On ako Zástupca niesol Boží súd za hriechy tých, ktorí sa k Nemu obrátia a vierou Ho prijmú ako svojho Záchrancu.

Vystupovať v úlohe zástupcu za viny druhých ľudí – to sa v tomto svete vyskytuje len veľmi zriedkavo. A tak v to ľudia už neveria, ani vtedy nie, keď sa hovorí o tom Jednom veľkom Zástupcovi, ktorý zomrel za vinných ľudí.

Mnohí sa považujú za príliš pokrokových na to, aby verili tejto „staromódnej myšlienke“ zastupovania. Niektorí sa dokonca posmievajú „všetkému tomuto rozprávaniu o obeti a o vyliatí krvi“, o ktorom hovorí Biblia!

Ale ten, kto tu zomrie bez odpustenia svojich hriechov, bude raz pred Božím trónom obžalovaný svojím vlastným svedomím. Po vynesení rozsudku svätým Bohom bude musieť povedať: „Bol to úplný sebaklam, odmietnuť záchranu skrze Ježiša Krista. Musím svoj osud pripísať sám sebe.“

Radšej včas myslime na to, že pred Bohom nikto sám od seba neobstojí. Koľko tam toho vyjde na svetlo, čo nikto druhý nevedel a čo človek azda sám dlho zavrhoval!

Ľudia v nejakej zúfalej situácii hľadajú „obetného baránka“, na ktorého by všetko mohli zvaliť. Pred večným Bohom nás ale môže kvôli našim pochybeniam a vine zastúpiť len Jeden: Ježiš Kristus, Baránok Boží. Preto Ho musíme prijať do svojho života ako Záchrancu a Pána!