máj - 25 - štvrtok

Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarey Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Opýtal sa ich: A vy za koho ma pokladáte?
Matúš 16:13,15

Keď sa ľudí pýtame na ich mienku o Ježišovi Kristovi, musíme počítať s pestrou kyticou odpovedí. Tak to bolo už vtedy, keď žil na zemi – to si môžeme prečítať v 14. verši nášho textu. Pán to však ďalej nerozvádza, ale privádza vec k hlavnému bodu: „A vy za koho ma pokladáte?“ Peter pochopil, že záleží na jednotlivcovi. Dáva odpoveď: „Ty si Kristus, Syn Boha živého.“

Jednému bývalému zákazníkovi, docentovi, som raz položil otázku: „Kto je pre vás Ježiš Kristus?“ Spontánne odpovedal: „Môj Spasiteľ.“ A potom mi rozprával svoj príbeh... Po navonok vyzerajúcej kresťanskej výchove neskôr skončil úplne v ateizme. Vtedy pre neho platilo len viditeľné, len to, čo vedecky je preskúmateľné. Popieral Boha a tvrdil, že kresťanstvo mu nemôže nič ponúknuť.

Jedného dňa sa dal do rozhovoru s istým kazateľom. Ten tomuto vysokoškolskému učiteľovi povedal: „Ak... nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“ (Matúš 18,3) Vysvetlil mu, že to neznamená stať sa naivným. Musíme však Božiemu posolstvu dôverovať a byť voči nemu bez predsudkov tak, ako malé dieťa. Ten docent začal o tom premýšľať. A tak našiel Ježiša Krista a život.

Už roky máme krásny kontakt. A keď sa stretneme, vždy znovu oslavuje Božiu milosť, ktorá mu dala svetlo a priviedla ho ku Kristovi – ku Kristovi, bez ktorého by kresťanstvo skutočne bolo bezcenné.