február - 19 - utorok

Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!.
Rímskym 12:15

V našom dnešnom biblickom verši ide o účasť – v radostných aj v smutných situáciách. A práve Ježiš Kristus ukázal vo svojom živote, čo znamená pravá účasť. Svoj prvý zázrak vykonal na svadbe. Tam premenil vodu na víno a postaral sa o to, aby radosť svadobnej spoločnosti nebola zarmútená.

Vzhľadom na to, ako sa spolu radovať s niekým, sa môžeme tiež učiť od apoštola Pavla, ktorý napísal kresťanom vo Filipis: „Radujem sa a spolu sa radujem s vami všetkými, aj vy sa radujte a spolu sa radujte so mnou.“ (Filipským 2,17.18) Z týchto veršov môžeme vidieť, že existuje určitý druh „ozveny radosti“, ktorá prebieha takto: – Niekto prežije radosť. Ja sa radujem s ním. Ten druhý vidí, že sa radujem s ním a to zväčšuje jeho vlastnú radosť.

Z čoho sa môžeme radovať spolu s druhými? Z uzatvorenia manželstva, z narodenia dieťaťa, z uzdravenia niekoho chorého, z nového miesta pre nezamestnaného... Ale najväčšia zdieľaná radosť je, keď nejaký človek skutočne uverí v Krista a pre večnosť je zachránený.

A plakať s plačúcimi? Keď sa počas všedného dňa orientujeme podľa príkladu Pána Ježiša a zostávame v Jeho láske, pripadne nám tiež ľahšie preukázať druhým pravú účasť a potešiť ich. Nebudú to vždy len slová. Prívetivý pohľad, láskavý stisk ruky, počúvanie s porozumením či potešujúci biblický verš mnohokrát pomôžu viac než tisíc slov.