aralık - 14 - perşembre

„Atalarımızın Tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve Adil Olan‘ı görüp O‘nun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir“ dedi.
Elçilerin İşleri 22:14

Mesih‘in güvenilir ve sadık kulu olan Hananya, Şam yolunda Mesih İsa‘nın kendisine göründüğü Tarsus‘lu, sonradan Pavlus olarak anılan Saul‘a bu sözleri söylüyordu. Saul sadece kendisine bir ışıkta görünen Nasıra‘lı İsa‘yı değil, „Adil" olarak bilineni de görmüştü.

O‘nun adil olmasına o ana kadar inanmamıştı, tıpkı Yeruşalim‘de bulunan ve Hristiyanların baskı görmelerini sağlayan diğer önderler gibi. Haksız yere suçlayıp ölüme gönderdikleri ve yeryüzünde gerçekten tek „Adil" olan İsa onların oyunlarını konuşmalarıyla bozup, hilelerini ortaya çıkardığı için sevilmemişti.

Mesih takipçileri ise Rab‘lerinin bu sıfatından çok hoşlanırlar. O hiç bir zaman haksızlık yapmadı ve ağzından hileli bir söz çıkmadı. Bunu kendisinden 700 yıl önce yaşamış olan peygamber Yeşaya (53:9) söylemişti. Mesih‘e iman edenler her zaman adaletsiz olan kendileri için adil olanı acı çektiğini anarlar (1.Petrus 318). Böylece Mesih günahkarlar için Tanrı‘nın önüne çıkıp onları savunuyor. Çünkü sadece O lekesiz, kutsal ve günahsızdır ve bunu yapabilecek durumdadır.

Mesih olmasaydı yaşamımız boyunca günahlarımız yüzünden tutsak kalacaktık. Bu da sonsuz bir lanet olurdu bizim için. Kimse Tanrı‘ya Mesih‘in aracılığı olmadan gidemez. Bu o zaman böyleydi ve şimdi de bu böyle. Bu dünyada Tanrı‘sız yaşamak ise bir işkencedir. Birçok kişi bunu kabul etmezlerse de bu böyledir.

Adaletsizlik ne Tanrı‘da ne de Mesih‘te bulunabilir. Çünkü Mesih İsa aynı Baba Tanrı gibi Kutsal ve mükemmeldir. Bu insan anlayışını aşan bir durumdur.