mart - 19 - pazartesi

Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleriyse onları ya suçlar ya da savunur
Romalılar 2:15b

Tanrı her zaman, çeşitli yollar kullanarak insanların yüreklerini Kendisine doğru çekmek istiyor. Bazı insanlara yaratılış aracacılığıyla sesleniyor, çünkü Tanrı’nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri O›nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir (Romalılar 1:20). Bazı insanları hayatlarında gerçekleşen zor anlar aracacılığıyla Kendisine doğru yöneltmek istiyor. Bir başkası Tanrı‘nın Sözü‘nü okuyarak yüreğinden yakalanıyor. Yinede başkalarını vicdanına seslenerek çağırıyor.
Tanrı size de sesleniyor ve sizi Oğlu‘na inanmaya çağırıyor. Siz de suç işlediğinizi biliyorsunuz ve Müjde‘yi duyduğunuz an vicdanınızın yumuşak sesini dinlemenizi tavsiye ederiz. Belki bütün yaptıklarınızı gizlemek istiyorsunuz ve bunu her yapmak istediğiniz anda Tanrı’nın güçlü eli herşeyi açığa çıkartıyor. Davut’ta aynı duygularla savaştı ve şu şekilde Tanrı‘ya dua etti:

Sustuğum sürece Kemiklerim eridi, Gün boyu inlemekten.
Çünkü gece gündüz Elin üzerimde ağırlaştı.
Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi.
Günahımı açıkladım sana, Suçumu gizlemedim.
“RAB‘be isyanımı itiraf edeceğim” deyince,Günahımı, suçumu bağışladın.
Mezmur 32:3-5

Günahlarınızdan kurtulmanın tek yollu var. Tanrı‘ya gidin ve O‘na suçlarınızı itiraf edin. Dürüst olun ve yaptıklarınızı yumuşatmadan, gizlemeden RAB‘be söyleyin. Rab İsa‘yı hayatınızda kabul edin. Bunları yaptıktan sonra Tanrı sizin günahlarınızı bağışlıyacak ve en büyük mutluluğa sahip olacaksınız.