nisan - 24 - çarşamba

Bunlar Rab’be tapınıp oruç tutarlarken Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi: ”Barnaba’yla Saul’u, kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın.”
Elçilerin İşleri 13:2

Kutsal Ruh

Bugünkü ayetimizde, Kutsal Ruh, Barnaba’yla Saulu kendilerini çağırmış olduğu görev için ayırmasını istiyor. Nasıl Tanrı kularına görev atarsa, Kutsal Ruh’ta burada Barnaba’yla Saul’a bir görev veriyor. Kutsal Ruh yalnızca bir güç değildir, ama Tanrı’nın kendisidir ve Tanrısal bir Kişidir. Bugünkü ayetimizde kullarıyla konuşup görev veriyor. Nasıl Tanrı sonsuzsa, Kutsal Ruhta sonsuz (Ibraniler 9:14). Hananya yalan söylediğinde ilk olarak Petrus ona Kutsal Ruh’a yalan söylediğini açıkladıktan sonra (Elçilerin İşleri 5:3) ikinci kez (Elçilerin İşleri 5:4) Kutsal Ruh’a yalan söylediğini demiyor ama ona, ”Tanrı‘ya yalan söyledin” diyor. Böylece Kutsal Ruhu Tanrı’yla bir tutuyor.

Kutsal Ruh her iman edene veriliyor (Efesliler 1:13) ve her iman edende konut kuruyor. Böylece bedenimiz Tanrı’nın tapınağı oluyor ve Tanrı’nın bizzat kendisi bizim bedenimizde bulunuyor. Bu ne kadar büyük bir lütuftur ve ne kadar büyük bir sorumluluktur! O’nun gitmek istemediği yere, bizde gitmememiz gerekir ve sürekli Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşamamız gerekir. Bu nedenle bedenimizde bulunan Kutsal ve Tanrısal Kişiyi hiç üzmeyelim tam tersine O’nun ürünü sergileyelim (Galatyalılar 5:22) ve O’nun aracılığıyla yönetilelim (Romalılar 8:14).