şubat - 19 - salı

Vay onların haline! Çünkü Kayin’in yolundan gittiler.
Yahuda:11

Tanrı Sözü’nde vay kelimesini kullandığında çok önemli ve ciddi bir konuyu bize açıklamak istiyor. Bu ayette Kayin’ın yolundan gidenler için konuşuyor. İlk iki insan, Adem ve Havva, günah işlediler ve Aden bahçesinden kovuldular. RAB Tanrı büyük lütfuyla Adem’le karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi. Böylece Tanrı, günah işlendikten sonra kurban sunulaması gerektiğini gösterdi. Bu kurban insanlığı kurtarmak için Kendini çarmıhta veren İsa Mesih‘i simgeliyor. Kayin kimdir ve hangi yoldan bugünkü ayetimiz bahis ediyor?

Kayin Ademle Havva‘nın en büyük oğluydu ve Tanrı‘yı kendi çabasıyla hoşnut edeceğini düşünüyordu, çünkü çiftçi olarak toprağın ürününü Tanrı‘ya armağan olarak getirdi. Kayin kendi düşüncesine göre Tanrı‘yı hoşnut etmek isteyen kişiyi simgeliyor. Bunu yaparak kurban sunulmasını, kan akıtılmasını kabul etmemiş oluyor ve böylece Tanrı‘nın Oğlu’nu belirten sunuyu reddetmiş oluyor. Ama kan dökülmeden bağışlama olmaz (İbraniler 9:22) ve yalnızca Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuşabiliriz. Zaten Tanrı lânetlediği topraktan (Yaratılış 3:17) nasıl bir sunu kabul edebilirdi ki? Tanrı İsa Mesih’in Kurtarıcı olarak iman etmeyen insanın dindarlığını nasıl kabul edebilir ki? Bu imkansız! Böyle kişiler için Tanrı vay haline der! Çünkü Golgota’dan giden yol aracılığıyla kurtulmayı seçmiyorlar. Kurtulmak için yalnızca tek Yol var ve o Yol İsa Mesih‘tir. Bizi Tanrı‘ya kavuşturmak için hayatını vererek yolu açtı. Yalnızca O, "Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez" diyebilir. (Yuhanna 14:6)