nisan - 23 - pazar

Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış…
Vahiy 1:5

Sabun ürünü için yapılmış reklam posterinde küçük bir çocuk elinde bir sabun tutarak duruyordu ve bu çocuk dönüp gölgesine bakıyordu. Çocuğun altında şu yazı vardı: ”Tek temizlemeyeceğim birşey var, o da gölgemdir.” Bu reklam sabun satışını artırmak için çok iyi bir buluş.

Bu konu üzerinde düşünemeye devam ettiğimde aklıma bizim silemeyeceğimiz ve her zaman beraber taşıdığımız başka bir gölge geldi. Bu da günahlarımız! Ve nasıl gölgemiz güneşin altında en açık şekilde ortaya çıktığı gibi, bizim günahlarımız da Tanrı’nın Sözü’nü okuduğumuzda ortaya çıkar.

Şimdiki zamanımızda genelde insanlar günah ne olduğunu bilmiyorlar ve Kutsal Kitabı okumuyorlar. Aslında biz her zamankinden daha çok Tanrı›yı ve O’nun Söz’ünü dinlememiz gerekir, çünkü insanların yüreklerinde ve hayatlarında bulunan kötülüklerin etkisi çok büyüktür. İnsanın yüreğinde kötülüğün kaynağı var. Orada temizlenmemiz gerekir. Ve yinede Kutsal Kitap bize bu konu üzerinde çok önemli birşey açıklıyor. Tanrı bizi günahlarımızdan temizlemek istiyor. Oğlu, İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır (1Yuhanna1:7b).

Tanrı‘ya şükürler olsun! Çoğu kişi Rab İsa’nın kurtuluş işine iman ettiler. Bu nedenle sonsuzluklar boyunca sayılmaz bir kalabalık Kurtarıcılarına tapınacaklar ve O’nun yüceliğini O’nunla paylaşacaklar.