mayıs - 27 - pazar

Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada
bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruhla doldular, Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.
Elçilerin İşleri 2:1-4

Elçilerin İşlerine bir bakalım,

Rab İsa‘nın göğe alınmasından 10 gün sonra Pentikost bayramı kutlanıyordu. Eski Antlaşmada bu bayrama Hasat Bayramı veya Haftalar Bayramı denirdi. Bütün İsraile ait erkekler, yılda üç kez Egemen RABbin huzuruna çıkmaları gereken üç büyük Bayramlardan biriydi (Mısır‘dan Çıkış 23:16; 34:22,23). Bu gün İsa‘nın öğrencileri bir uyum ile birlikteydiler ve onlar İsa sözünü yerine getirdiğini birlikte gördüler: Kutsal Ruh geldi ve her birinde hem kişisel hem de bir topluluk olarak içlerinde konut kurdu.

Zaten yeryüzünde, hizmeti sırasında, Rab Kilisesi›ni kuracağını duyurmuştu. Kutsal Ruh›un gelmesiyle bu dönem başladı. Kilisenin, İnanlılar toplantısının ve Tanrı’nın tapınağının doğuşu gerçekleşti (Matta16:18,1Korintliler3:16;6:19,12:13).

Kutsal Ruhun dünyaya gelmesi, bu muazzam gerçeği, dışta görünen işaretler eşlik etti. Bölünmüş diller de, Tanrı’nın lütfunu bildiren Müjde yalnız Yahudilere değil fakat her dili konuşan ulusa ve tüm dünyaya yayılması gerektiğini belirti. Ve Kutsal Ruh dil engelini aştı ve diğer mevcut diller ile konuşmak için erken Hıristiyanları etkin kıldı.